Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TÜRKÇE

Türkçe Dersi Öğretim Programı;

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

•    Türk dilini, milli birlik ve bütünlüğünün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri,
•    Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkin ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
•    Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak,
•    Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama,eleştirme, tahmin etme, analiz- sentez yapabilme, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini,
•    Yapıcı, yaratıcı , akıcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmelerini ve bu bunları alışkanlık haline dönüştürmelerini,
•    Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda Türkçe dersinde dili etkin kullanabilme, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, eleştirel düşünebilme, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun özgün yazılar yazılması amacıyla çalışmalar etkin şekilde yürütülür.