Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Okul Tarihçesi                        ÖZEL KARAGÖZYAN ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULU

                                                OKUL TARİHÇESİ

KURULUŞ YILI   : 1912
KURUCU              : Dikran Efendi Karagözyan

Dokuz çocuk sahibi olan Ohannes Efendi Karagözyan’ın dördüncü çocuğu olan Dikran Efendi Karagözyan,1834 yılında İstanbul’da doğmuştur.Ticaret ve sarraflık yapan,Türkçe ve Ermenicenin yanında Fransızca ve İngilizceyi de çok iyi kullanan Dikran Efendi’nin elli yaşından sonra Almanca öğrenmesi,onun eğitime verdiği önemin bir ifadesidir.

Dikran Efendi kültür ve edebiyata büyük önem veren bir şahıs olup,Osmanlı Devletinden MÜTEMAYİZ derecesi ile onurlandırılmıştır. Ayrıca I.MECİDİYE ve III.OSMANİYE onur nişanlarını da almıştır.

En büyük hayali bir okul açmak olan Dikran Efendi’nin 1896 yılındaki ani vefatından sonra,vasiyetine uyarak kardeşleri ve akrabaları Karagözyan Okulunu açma çalışmalarını başlatmışlardır.

Rus doktor Pleskof tarafından sanatoryum olarak inşa edilen fakat bu amaçla kullanılmayan binada 1913-1914 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Karagözyan Yetimhanesi Okulunun ilk Müdürü Kirkor Markaryan,ilk Osmanlıca Öğretmeni ise Fuat Naim Bey olmuştur.İlk mezunlarının sayısı 7’dir.

1914-1915 öğretim yılında de 7 mezun veren okulumuz, I.Dünya Savaşı döneminde Savaş Bakanlığının emri,26 Ocak 1916 tarihli yönetim kurulu kararı ile Milli Savunmanın emrine tahsis edilmiş, öğrenciler Surp Pırgiç Hastanesine yerleştirilmiş ve 27 Ocak 1919 tarihinde okul binasına geri dönene kadar orada barınmış ve eğitim görmüştür.

1920-1921 öğretim yılında okulumuz Türkçe öğretmeni Veteriner Doktor Hilmi Bey’in başkanlığında tarım ve hayvancılık eğitimi başlamıştır.8 Mayıs 1922 de okulumuzda kurulan iki makinelik örgü atelyesi sayesinde öğrenciler örgü öğrenmiş ve böylece yetim çocukların triko ve çorap ihtiyacı  karşılanmıştır.Kurulan ayakkabı atelyesiyle de aynı şekilde ayakkabı ihtiyacına cevap verilmiştir.

1923-1924 öğretim yılında tüm eğitim kurumları gibi okulumuz da Eğitim Müdürlüğüne bağlanmış,temel değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikler şunlardır ;

Dikran Efendi Karagözyan’ın yeğeni olan Yetvart Karagözyan’ın bugüne kadar olan fahri kuruculuk görevi Marif Müdürlüğü tarafından resmileştirilmiştir.

Türkçe,Tarih ,Coğrafya dersleri Marif Müdürlüğünce atanan öğretmenler tarafından verilmeye başlamıştır.

Daha önce 6 yıl (okul öncesi hazırlık sınıfı dahil) olan eğitim süresi kaldırılmış,okulumuz 5 yıllık ilkokula dönüştürülmüştür.

1925-1926 öğretim yılına kadar ökulumuzda görev yapan Türkçe Kültür dersleri öğretmenlerinden Naci Bey,İsmail Emin Bey,İclal Asım Hanım ve Servet Hanım’ın isimlerini sayabiliriz.

1926-1927 öğretim yılında İlkokul bünyesinde iş atelyesi özel izin gerektirdiği için atelyeler kapatılmıştır.

1931-1932 öğretim yılında Marif emri ile 4.sınıftan itibaren Fransızca, Geometri; musıki ve Jimnastik dersleri başlatılmış, son 7-8 yıl boyunca olduğu gibi Cuma günleri resmi tatil uygulanmış,  Pazar günleri iş günü olarak değerlendirilmiştir.

11 Ocak 1946'da Kurucusu Yetvart Karagözyan’ın ölümüyle boş kalan kuruculuk görevi 23 Ocak 1946 da Dr.Artin Mezburyan’a verilmiştir.

1923-1924 öğretim yılında 5 yıllık İlkokula dönüştürülen okulumuzda 06.03.1992 tarih 15428 sayılı Anasınıfı açma izniyle ana sınıfı öğrencileri de kabul edilmeye başlanmıştır.

1997-1998 öğretim yılı başında 8 yıllık kesintisiz eğitim kanununun kabulü ile gerekli izin alınıp İlköğretim okuluna dönüşen okulumuz kademeli geçişle 6.sınıfı açmıştır. Halen İlköğretim Okulu olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.