Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MATEMATİK

AMACIMIZ

•    Öğrencilerin daha önce kazandıkları sayı ve işlem kavramlarını derinleştirmek ve pekiştirmek.
•    Öğrencilere zaman, mekan ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında kesin ve açık fikirler kazandırmak.
•    Öğrencilerin edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak.

HEDEFİMİZ

•    Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek,
•    Matematiği sevdirmek,
•    Öğrencilere; analiz etme, tümden gelimle muhakeme etme, tümevarımla muhakeme etme, genelleştirme ile düşünme yollarını öğretmek,
•    Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek için; inceleme, araştırma ve tenkit yapma, öğrendiklerini şema halinde ifade edebilme, düzenli, dikkatli, sabırlı ve azimli olma, öğrendiklerini açık olarak ifade edebilme alışkanlıklarını kazandırmak,
•    Öğrencilerde bilimsel düşünme yöntemlerini oluşturmak için; araştırma merakı uyandırma, tarafsız olma, açık fikirli olmayı sağlamaktır.

YÖNTEM ve TEKNİKLER

•    Ders içeriklerimiz planlanırken yapılandırmacı yaklaşım göz önünde bulundurulur ve bu sayede öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.
•    Öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, sınıf içinde, uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.
•    Öğretim esnasında kazandırılacak hedef davranışlar tek tek ele alınarak işlenir.
•    Öğrencilerin anlamalarını ve algılamalarını sağlamak için öğretim ortamında eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, projeksiyon, video vb.) yararlanılır.
•    Her ünitenin sonunda izleme testi yapılır. İzleme testi sonuçlarına göre, ulaşılamayan hedef davranışlara ulaşılamama nedenleri belirlenerek eksikleri gidermek için önlemler alınır. Öğrencilerin öğrenme eksikleri giderilir, eksikler giderilmeden yeni üniteye başlanmaz.
•    Bir dönemin sonunda ise öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla Dört Renk Kazanım Değerlendirme ve Okul Genel Değerlendirme sınavları yapılır.
•    İlköğretim tüm sınıflara yönelik öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin ön plana çıkarılması için; “Pratik Matematik”  etkinliği, 6., 7. ve 8. sınıflarımıza yönelik "Akıl Oyunları " etkinlikleri yapılmaktadır. Öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerini kullanabilmelerine, yaşama geçirebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir.