Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ֆորում Գարակէօզեան - Forum Karagözyan

      Վերամուտի երկրորդ եւ երրորդ օրերուն դպրոցէն ներս կազմակերպեցինք Ֆորումներ դպրոցի բոլոր անդամներու գործօն մասնակցութեամբ:

      Քննարկելով դպրոցական աղբիւրներու արդիւնաւէտ օգտագործման հետ կապուած խնդիրները, Գարակէօզեանցիներ հնարաւորութիւնը ունեցան զարգացնել իրենց հմտութիւնները, ինչպէս՝ հրապարակաւ խօսելու, որոշում կայացնելու, խնդիրներ լուծելու եւ գաղափարները հիմնաւորելու ու լուծման առաջարկներ ներկայացնելու:
 
Forum Karagözyan
 
      Karagözyanlılar, okul kaynaklarının etkin kullanımında karşılaşılan sorunları tartışarak topluluk önünde konuşma, karar verme, problem çözme ve muhakeme kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz, ortak yaşam alanlarıyla ilgili çözüm önerilerinin dile getirdiği forumda, okul kararlarının okuldaki tüm bireylerin katılımıyla alınmasında aktif olarak rol aldılar.