Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ermenilerde Minyatür Süsleme Sanatı

Հայերը իրենց պատմութեան ընթացքին հետաքրքրուած են բազմաթիւ արուեստական գործերով: Զարդարած են իրենց շրջապատող ամէն ինչ, օրինակ՝եկեղեցիներ, գերեզմանաքարեր եւ գիրքեր: Մենք ալ միասին ժամունծանօթացանք մանրանկարչութեան զարդարուեստի հետ,որ կը տեսնենք ձեռագիր գիրքերու մէջ:
        Յիշեցինք թէ հայերը,Հայ Գիրերու Գիւտէն անմիջապէս ետք սորված են գրել եւ կարդալը: Յետոյ սկսած են ձեռագիր գիրքեր գրել մագաղաթներու վրայ, որոնց մեծ մասը աւետարաններն էին ու կը կոչուէին մատեան:
        Հայոց մօտկար նաեւ զարդարուեստի հարուստ աւանդութիւն մը: Անոնք զարդարեցին մատեանները մանրամասն նկարներով, որոնք կը կոչուին մանրանկար:
        Մանրանկարներու եւ տեսերիզներու վրայէն խօսեցանք թէ ի՞նչեր էին այս մանրանկարներու նիւթերը, ի՞նչպէս կ'աշխատէին մանրանկարիչները եւ ո՞ւր կարելի է գտնելայս աշխատութիւնները:
        Միասին տեղեկութիւն ստացանք Հայաստանի մէջ գտնուող Մեսրոպ Մաշտոցի անուան մատենադարանի մասին:
 
Ermenilerde Minyatür Süsleme Sanatı
        Ermeniler tarih boyunca birçok sanat eseri üretmişlerdir. Kendilerini çevreleyen her şeyi (kiliseler, mezar taşları ve kitaplar) süslemişlerdir. Ermenilerde zengin bir süsleme geleneği vardı. El yazması eserleri de minyatür denilen oldukça detaylı resimlerle süslediler.
        Biz de sabah paylaşım saatimizde el yazması kitaplarda gördüğümüz minyatür süsleme sanatıyla tanıştık. Ermenilerin Ermeni alfabesinin bulunuşundan hemen sonra okuma ve yazmayı öğrendiklerini hatırladık. Yapılmış bazı minyatürler ve video üzerinden resimlerin konuları, minyatür sanatçılarının nasıl çalıştığı ve bu eserleri nerede ziyaret edebileceğimiz hakkında konuştuk.
        Birlikte Ermenistan’da bulunan Mesrob Maşdots anısına kurulmuş Madenataran müzesi hakkında bilgi edindik.