Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1. Sınıf Öğrencilerimizin Belgrad Ormanı Gezisi

        Ա. Դասարանի աշակերտները 14 Հոկտեմբեր Երկուշաբթի այցելեցին «Պէլկրատ» անտառը: Աշակերտները հոն դիտարկեցին բնութեան մէջ յառաջ եկող փոփոխութիւնները եւ պրպտեցին անոնց պատճառները: Ծառերուն դպչելով մտիկ ընելու ջանացին զանոնք եւ բնութիւնը: Քալելու ընթացքին հաւաքեցին տերեւներ եւ ճիւղեր իրենց յաջորդ աշխատութեան համար: Պտոյտի աւարտին կատարեցինք դաշտապտոյտ մը:

 
1. Sınıf Öğrencilerimizin Belgrad Ormanı Gezisi

        14 Ekim Pazartesi günü 1. sınıf öğrencilerimizle Belgrad Ormanı’na gezi düzenledik. Sonbahar mevsiminin doğada meydana getirdiği değişiklikleri gözlemledik. Bu değişikliklere nelerin sebep olduğunu tartıştık. Ormanın sesini dinleyip yapraklar topladık. Oldukça keyifli vakit geçirdiğimiz Belgrad gezimizi yürüyüş ve piknikle sonlandırdık.