Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Պտոյտ դէպի Պիւյիւքատա

        11 Հոկտեմբեր Ուրբաթ Ը. Դասարանի աշարկերտներով կատարեցինք պտոյտ մը դէպի Պիւյիւքատա: Հոն այցելեցինք այս տարի «7-րդ ցամաքամաս» խորագրեալ 16-րդ Պիէնալը: Այս տարուան Պիէնալը կը ծանրանայ՝ կերպընկալէ կղզի, անթրոփոսէն, արուեստագիտութեան զարգացում եւ մարդոց բնութեան եւ մարդկութեան հանդէպ ունեցած ազդեցութեան նման նիւթերու շուրջ: Մեր պտոյտը սկսաւ նաւամատոյցէն եւ վերջ գտաւ «Թաշ Մէքթէփ»ին: Նշուած այս ուղղութեան վրայ այցելեցինք հինգ տարբեր վայր, որոնց մէջ կը ցուցադրուէր տարբեր արուեստագէտներու զետեղումները եւ գործերը: Ցուցադրութիւններու ընթացքին զրուցեցինք բնապահպանութեան եւ անոր հարցերու շուրջ: Նաեւ խորհրդակցեցանք բնապահպանութեան հարցերու անդրադարձման միջոցին արուեստին եւ արուեստագէտներուն ունեցած դերերու մասին:

 
Büyükada’ya “İstanbul Bienali” Ziyareti
 
        8. Sınıf öğrencilerimizle 11 Ekim Cuma günü “7. Kıta” temasıyla düzenlenen; “plastik adası, antroposen, teknolojinin evrimi, insanın doğaya ve insana etkisi” gibi kavramlara odaklanan İstanbul Bienali’nin, üç noktasından biri olan Büyükada’yı ziyaret ettik. İskele meydanından başlayıp Taş Mektep’te son bulan sergi rotasındaki 5 mekânda çeşitli sanatçıların yerleştirmelerini izlerken, ekoloji üzerine sohbet ettik ve ekolojik sorunların farkındalığında sanatın ve sanatçının rolü üzerine düşündük.